Psychoterapie Praha na pojišťovnu

Od 7.12.2021 do 31.5. 2021 je u mne možné absolvovat maximálně 10 hodin psychoterapie na pojišťovnu VZP díky mé účasti na pilotním projektu " Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory". (Klient po přímém uhrazení psychoterapie žádá VZP o poskytnutí finančního příspěvku VZP.)