Vztahové problémy

Vztahové problémy 1
Vztahové problémy 2
Vztahové problémy 3
Vztahové problémy 4
Vztahové problémy 9
Vztahové problémy
Vztahové problémy 6
Vztahové problémy 8
vztahové problémy 9

Vztahové problémy

Člověk je sociální bytost, může se rozvíjet jenom díky existenci blízkých vztahů. Na počátku svého života potřebuje být ve velmi úzkém, těsném, tzv. symbiotickém a bezpečném vztahu s matkou nebo jinou vztahovou osobou, od níž se postupně začíná separovat a vyvíjet se jako samostatná, autonomní bytost. Ke svému správnému vývoji potřebuje žít v blízkých vztazích, nejdříve těch rodinných, posléze vrstevnických, pracovních i partnerských.

V blízkých vztazích neustále oscilujeme mezi dvěma póly jednoho kontinua – mezi blízkostí a autonomií. Hledáme vzdálenost, v níž budeme partnerovi blízko, ale zároveň budeme sami sebou. Podobně to však má i náš partner. Situaci komplikují nejenom odlišné vztahové zkušenosti z původních rodin obou partnerů, ale i skutečnost, že jsou období v životě člověka, kdy potřebuje být blízko tomu druhému a období, kdy se ze vztahu (psychicky) „vzdálí“. Důvody mohou spočívat v profesním uplatnění, péči a výchově dětí, realizaci koníčků. Většina problémů v dlouhodobých vztazích, mimo jiného, souvisí s hledáním míry distance, která vyhovuje oběma partnerům.

 Vztahové problémy - partnerská krize

Problémy v partnerském vztahu jsou dnes nejčastějším důvodem, pro který se člověk rozhodne vyhledat psychoterapeuta. Lidé často hledají pomoc relativně pozdě, když je už jejich partnerský vztah ohrožen ztrátou důvěry nebo přímo rozpadem, a kdy se nedokáží s touto situací vyrovnat nebo ji řešit. V této chvíli potřebují někoho, s kým mohou sdílet své pocity, zejména vztek, smutek, beznaděj a bezmoc, úzkost a strach z opuštění.

Vztahové problémy – nevěra

Jedním z nejčastějších a zároveň nejvíce zraňujících problémů v partnerských vztazích je nevěra.  Nevěra může být začátkem dlouhodobější krize nebo jejím vyústěním a v obou případech výrazně ohrozí dosavadní stabilitu v partnerství a trvá velmi dlouho, než se podaří ustavit rovnováhu novou, pokud se to vůbec podaří. Nevěra přináší pocity zklamání, zrady, nejistoty; dochází ke ztrátě důvěry i vlastní hodnoty.

V rámci individuální psychoterapie se psychoterapeut stává tak trochu zpovědníkem i rodičem; poskytuje klientovi potřebnou emoční podporu a snaží se o stabilizaci jeho rozjitřených emocí tak, aby se klient mohl zamyslet nad příčinami a řešením partnerské krize. Zároveň je nutné vést klienta k tomu, aby si uvědomil, jaké jsou jeho vlastní potřeby a očekávání v partnerském vztahu, co do vztahu dává a co z něj dostává. Partnerská krize je velmi často odrazem toho, že jeden z partnerů není ve vztahu spokojený a naplnění svých potřeb tak hledá mimo vztah.

Vztahové problémy - rozchod či rozvod

Situace rozchodu nebo rozvodu je těžká jak pro opouštějícího, tak opouštěného partnera, pro každého jiným způsobem. Pokud jsou ve hře děti bez ohledu na jejich věk, pak je vše ještě náročnější. I když obvykle dobře víme, že je potřeba komunikovat, v případě závažných vztahových problémů to často není možné. Psychoterapie může být velmi nápomocná při podpoře snahy obou nebo jednoho z partnerů o vzniklých problémech a jejich řešení komunikovat způsobem, který pro ně nebude ohrožující.  

Psychoterapie v případě vztahových problémů

Psychoanalytická psychoterapie může být účinná v poskytnutí podpory klientovi, který se ocitl v partnerské krizi. Rovněž může pomoci klientovi vidět jeho životní situaci s větším nadhledem, a pokud je klient dostatečně motivovaný, zkusit se podívat na to, jakým způsobem on sám přispěl k danému vztahovému problému.  Obvykle lidé spíše vnímají problémy na straně svých partnerů, ale dynamika každého dlouhodobého vztahu je závislá na osobnosti obou partnerů a jejich raných i pozdějších vztahových zkušenostech.

V bezpečném a podporujícím terapeutickém prostředí, kde psychoterapeut klienta nekritizuje a neodsuzuje, se klient může začít věnovat tomu, čím on sám přispěl ke vzniku partnerské krize. Ve vztazích k druhým platí, že pokud se člověku podaří změnit alespoň něco na svém chování, druhá strana na to postupem času zareaguje také změněným postojem.

Žádný psychoterapeut ani žádná psychoterapeutická škola nemohou zaručit, že se jim podaří zacelit nalomený partnerský vztah nebo zabránit rozpadu vztahu, pokud o to oba partneři nebudou společně usilovat. Díky psychoterapii (a to i individuální) se však může zlepšit jejich vzájemná komunikace tak, aby mohli spolu začít otevřeně a svobodně mluvit a hledat řešení svých vztahových problémů.   

Psychoterapie Praha - mohlo by Vás zajímat:

Psychoanalytická psychoterapie
Individuální psychoterapie
​Nízké sebevědomí