GDPR

Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

  •  osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
  •  tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  •  během terapie si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  •  Nejsem klinická psycholožka, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

 

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte - Dr. Miriam Kotrusová, psychoterapeut Praha - 605 284 123

Psychoterapie Praha vám nabízí individuální psychoterapie i skupinové psychoterapie, které vychází z psychoanalytického psychoterapeutického přístupu. Můžete tak řešit vztahové problémynízké sebevědomí a další obtíže související s psychikou člověka.