Psychoterapie Praha - Dr. Kotrusová

Nabízím individuální psychosociální podporu, osobní poradenství a konzultace v obtížných životních situacích typu.

Poskytovaná péče není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Psychoanalytická psychoterapie a poradenství

Psychoanalytická psychoterapie

Psychoterapeutický přístup vycházející z psychoanalýzy znázorní individuální i vztahové problémy na základě raných zkušeností se vztahy v původní rodině, příp. na základě pozdějších zkušeností s blízkými lidmi. Psychoanalytická psychoterapie je příkladem dynamické a hlubinné psychoterapie.

Individuální psychoterapie a poradenství

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je skvělým způsobem, jak opět najít sám sebe, pokud jste se někde cestou životem ztratili. Není to jednoduchá cesta, ale svým způsobem velmi naplňující, vždyť se staráte o někoho, kdo je s vámi od začátku až do konce, sami o sebe - Psychoterapie Praha.

psychoterapie Praha 5 psychoterapie Praha 3psychoterapie Praha 6 psychoterapie Praha 2psychoterapie Praha 7   psychoterapie Praha 3psychoterapie Praha 5

Psychoterapie Praha - ceník

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Psychoterapie a důvody proč ji zvolit... 

Důvodů, proč vyhledat odbornou pomoc psychoterapeuta i v poradně Psychoterapie Praha, může být celá řada. Mohu to být situace, kdy to vypadá, že člověk má všechno, co potřebuje, ale jednoduše řečeno, necítí se šťastný.  Dalšími důvody, proč zvolit psychoterapii, jsou různé nepříznivé životní situace, které člověka velmi zasáhnou, a on se s nimi neumí vyrovnat.

Důvod proč si zvolit psychoterapii – není mě dobře

Život v moderních společnostech orientovaných na prosperitu, výkon, úspěch mívá i svoji stinnou stránku. Lidé často bojují s pocity vyčerpání, nespokojenosti, selhání, bezcílnosti, osamělosti, neporozumění svého nejbližšího okolí. Někdy člověk potřebuje své okolí, aby si uvědomil, že mu není dobře. V tom případě vyhledá poradnu Psychoterapie Praha na žádost, někdy i tlak svých nejbližších.  

Důvod, proč si zvolit psychoterapii – nepříznivá životní situace

V určitých životních situacích (např. pracovní neúspěch, ztráta zaměstnání, nesoulad v partnerství, nevěra, rozchod, rozvod) se mohou začít objevovat i úzkostné pocity, ochromující strach, panika, obtěžující myšlenky, pocity viny či somatické obtíže. Lidé si neumí pomoci sami a ani jejich nejbližší jim pomoct nemohou, protože obvykle bývají součástí těchto potíží.

Psychoterapie Praha – její přínos

Přínos psychoterapie je velmi individuální. Člověk, který podstoupí individuální psychoterapii, si po jejím skončení sebou minimálně nese jedinečný a zároveň velmi individuální prožitek setkání samého se sebou i s druhým člověkem. Záleží na tom, s čím člověk do psychoterapie přichází. Každopádně je psychoterapie jedinečným způsobem, jak se o sobě něco dozvědět.

Přínos psychoterapie – uvědomění

Přínos psychoterapie často spočívá v tom, že člověk získává uvědomění toho, co se s ním děje. Uvědomí si, co cítí, co zároveň potřebuje, či nepotřebuje.  Často začne vnímat své okolí v jiném světle. Teprve pak může začít přemýšlet o tom, co s tím vším může on sám udělat. 

Přínos psychoterapie – nové kompetence

Dalším přínosem psychoterapie je získávání nových kompetencí. Např. naučit se vyjadřovat své pocity a potřeby, naučit se mít rád, či důvěřovat svému vnitřnímu vedení.

Přínos psychoterapie – změna

Kromě většího sebepoznání může být významným přínosem psychoterapie i to, že se člověk do určité míry změní. Uvědomění a nové kompetence ho nutně změní. Změna se může týkat „pouze“ náhledu nebo reakcí na určitou situaci. Ale také může dojít k zásadnějším změnám, člověk opouští to, co mu nevyhovuje (vztah, práce) a hledá to, co mu přinese větší uspokojení.  

Psychoterapie může být různě dlouhým procesem vzhledem k tomu, jak různí jsou lidi i jejich problémy, s nimiž přicházejí za terapeutem. Tím, kdo nejvíce určuje průběh, délku i obsah psychoterapie je samotný klient a jeho motivace vyrovnat se se svými potížemi. Někomu v psychoterapii Praha stačí pár hodin a někdo potřebuje delší dobu. Rovněž každý potřebuje jiný čas na to, aby navázal důvěrný vztah ke svému terapeutovi a cítil se v tomto vztahu bezpečně, což je cesta, která se mi v poradně psychoterapie Praha dlouhodobě osvědčila.

Psychoterapie Praha 3 - osoba psychoterapeuta

Psychoterapie a osoba psychoterapeuta provází člověka tímto procesem, podporuje ho a nabízí mu jiné pohledy na danou životní situaci. Psychoterapeut, který vychází z psychoanalytické psychoterapie, neradí svému klientovi, co má dělat, ale nechává klienta, aby si našel vlastní náhled nebo řešení, s nímž bude v souladu. Správný psychoterapeut nedisponuje žádným návodem, jak žít šťastný a naplněný život, je stejným hledajícím a tápajícím člověkem jako jeho klienti, ale díky svému vlastnímu výcviku lépe rozumí sobě i jiným lidem.

Psychoanalytická psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie hledá příčiny aktuálních vztahových problémů ve zkušenostech raného dětství - ve vztahu k matce, otci, sourozencům či jiným důležitým vztahovým osobám. Vychází z přesvědčení, že podoba těchto vztahů ovlivňuje celý náš pozdější život a všechny blízké vztahy. Ranou zkušenost již nezměníme, ale můžeme se pokusit v ní najít jak vysvětlení současných obtíží, tak se na ni podívat očima dospělého. 

Psychoterapie Praha - videa