Psychoterapie Praha - Dr. Kotrusová

Nabízím individuální psychosociální podporu, osobní poradenství a konzultace v obtížných životních situacích typu.

Poskytovaná péče není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 

Psychoanalytická psychoterapie a poradenství

Psychoanalytická psychoterapie

Psychoterapeutický přístup vycházející z psychoanalýzy umožňuje vidět individuální i vztahové problémy na základě raných zkušeností se vztahy v původní rodině, příp. na základě pozdějších zkušeností s blízkými lidmi. Psychoanalytická psychoterapie je příkladem dynamické a hlubinné psychoterapie. 

Individuální psychoterapie a poradenství

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je skvělým způsobem, jak opět najít sám sebe, pokud jste se někde cestou životem ztratili. Není to jednoduchá cesta, ale svým způsobem velmi naplňující, vždyť se staráte o někoho, kdo je s vámi od začátku až do konce, sami o sebe.  

psychoterapie Praha 5 psychoterapie Praha 1psychoterapie Praha 6 psychoterapie Praha 2psychoterapie Praha 7   psychoterapie Praha 4psychoterapie Praha 5

Psychoterapie Praha - Proč zvolit cestu psychoterapie?

Život v moderních společnostech orientovaných na prosperitu, výkon, úspěch mívá i svoji stinnou stránku. Lidé často bojují s pocity vyčerpání, nespokojenosti, selhání, bezcílnosti, osamělosti, neporozumění svého nejbližšího okolí. V určitých životních situacích (pracovní neúspěch, ztráta zaměstnání, nesoulad v partnerství, nevěra, rozchod, rozvod) se mohou začít objevovat i úzkostné pocity, ochromující strach, panika či somatické obtíže. Lidé si neumí pomoci sami a ani jejich nejbližší jim pomoct nemohou, protože obvykle bývají součástí těchto potíží. V tu chvíli se člověk může rozhodnout vyhledat odbornou pomoc psychoterapeuta i v poradně Psychoterapie Praha, s jehož pomocí se podívá na svůj problém, emoce či konflikty s ním spojené, s nadhledem a v bezpečném prostředí.

Psychoterapie může být různě dlouhým procesem vzhledem k tomu, jak různí jsou lidí i jejich problémy, s nimiž přicházejí za terapeutem. Tím, kdo nejvíce určuje průběh, délku i obsah psychoterapie je samotný klient a jeho motivace vyrovnat se se svými potížemi. Někomu stačí pár hodin a někdo potřebuje delší dobu. Rovněž každý potřebuje jiný čas na to, aby navázal důvěrný vztah ke svému terapeutovi a cítil se v tomto vztahu bezpečně, což je cesta, která se mi v poradně psychoterapie Praha dlouhodobě osvědčila.

Psychoterapie je jedinečným způsobem, jak se o sobě dozvědět nové informace, jak se naučit mít rád i svá negativa a jak se naučit důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Vedle lepšího poznání samého sebe začne člověk vnímat i své okolí v jiném světle. Člověk, který podstoupí individuální psychoterapii, si po jejím skončení sebou minimálně nese jedinečný a zároveň velmi individuální prožitek setkání samého se sebou i s druhým člověkem. 

Psychoterapie Praha - osoba psychoterapeuta

Psychoterapie a osoba psychoterapeuta provází člověka tímto procesem, podporuje ho a nabízí mu jiné pohledy na danou životní situaci. Psychoterapeut, který vychází z psychoanalytické psychoterapie, neradí svému klientovi, co má dělat, ale nechává klienta, aby si našel vlastní náhled nebo řešení, s nímž bude v souladu. Správný psychoterapeut nedisponuje žádným návodem, jak žít šťastný a naplněný život, je stejným hledajícím a tápajícím člověkem jako jeho klienti, ale díky svému vlastnímu výcviku lépe rozumí sobě i jiným lidem.

Psychoanalytická psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie hledá příčiny aktuálních vztahových problémů ve zkušenostech raného dětství - ve vztahu k matce, otci, sourozencům či jiným důležitým vztahovým osobám. Vychází z přesvědčení, že podoba těchto vztahů ovlivňuje celý náš pozdější život a všechny blízké vztahy. Ranou zkušenost již nezměníme, ale můžeme se pokusit v ní najít jak vysvětlení současných obtíží, tak se na ni podívat očima dospělého. 

Psychoterapie Praha - video