Psychoanalýza

Psychoanalýza
Psychoanalýza Praha
Psychoanalýza 2
Psychoanalýza 3
Psychoanalýza 4
Psychoanalýza 5

Mnoho lidí si určitě pod pojmem psychoanalýza vybaví filmy Woodyho Allena a člověka ležícího na pohovce, který se svěřuje se svými problémy mlčícímu psychoanalytikovi. 

Psychoanalýza je teoretickým přístupem objasňujícím vývoj a fungování psychiky. Psychoanalýza jako teorie i metoda prošla poměrně dlouhým historickým vývojem. Vznikla v průběhu 19. století a její základy položil Sigmund Freud. 

Od té doby se objevila celá řada přístupů navazujících na původní (pudově založenou) psychoanalýzu, a to egopsychologie, škola objektních vztahů, selfpsychologie, atp., které se od původního přístupu Sigmunda Freuda výrazně odklonily. Více než o vrozených pudových (instinktivních) faktorech lidského chování zdůrazňují blízký vztah, vazbu či pouto, které odkazuje na první vztah s matkou. 

Psychoanalýza se soustředí na podvědomí

Psychoanalýza, na rozdíl od jiných přístupů, připisuje velký význam nevědomí, které má rozhodující vliv na chování i myšlení lidí. 

Psychoanalýza představuje metodu léčení využívanou v rámci psychoterapie Praha, tj. při práci s lidmi, kteří trpí různými zdravotními obtížemi. Může se jednat jak o psychické, tak o fyzické obtíže, které souvisí s psychickým prožíváním. Např. panické stavy či úzkosti se projevují tělesně prožívanými stavy (bušení srdce, pocit na omdlení, pocení, bolesti hlavy, atp.)

Psychoanalýza jako terapeutický přístup

Psychoanalýza jako terapeutický přístup je hlubině nebo dynamicky orientovaný, hodně pracuje s ranými vztahovými zkušenostmi s rodiči, sourozenci nebo jinými blízkými lidmi. Psychoanalýza není primárně zaměřená na hledání řešení; předpokládá se, že díky získání náhledu na vnitřní/nevědomou motivaci a přesvědčení, zpracování bolestivých zážitků a blízkému vztahu k terapeutovi začne klient postupně hledat lepší řešení své vlastní situace.

Psychoanalýza & psychoanalytická psychoterapie & poradenství

Psychoanalytická psychoterapie není psychoanalýza. Rozdíl mezi nimi spočívá především ve vzdělání psychoterapeuta. Psychoanalytik absolvoval vzdělávání v psychoanalýze, psychoanalytický psychoterapeut v psychoanalyticky zaměřené psychoterapii. 

Psychoanalýza probíhá několikrát týdně, 3-5 krát, je velmi intenzivní. Psychoanalytická psychoterapie je realizována 1-2 krát týdně. 

Naše pracoviště psychoterapie Praha neposkytuje psychoanalýzu, ale psychoanalytickou psychoterapii.  Pokud máte zájem spíše o psychoterapuetické poradenství než o psychoanalytickou psychoterapii, tak je to také jedna z možností vzájemné spolupráce. K vyjasnění zakázky obvykle dochází v rámci prvních konzultací s klientem. Neváhejte zavolat nebo napsat e-mail.

Psychoanalýza - ostatní stránky, které by vás mohly zajímat