Rodinné vztahy a psychoterapie

Rodinné vztahy
Rodinné vztahy 1
Rodinné vztahy 2
Rodinné vztahy 3
Rodinné vztahy 4
Rodinné vztahy 5

Mít dobré rodinné vztahy je velkou výhodou, jak na startu života, tak v jeho průběhu. Je skvělé, když se má člověk o koho opřít v těžké životní situaci jakou představují vztahové problémy jako krize ve vztahu nebo rozchod s partnerem. Rodina může v ideálním případě člověka podpořit, utěšit, povzbudit, přichýlit, pomoci. 

Rodinné vztahy po rozchodu rodičů

Rodinné vztahy nebývají ideální, spousta rodin je nefunkčních, rozpadá se a z praxe víme, že se často nedaří udržet blízký vztah s dítětem/dětmi. K tomu dochází zejména v případě otců, a to i díky současné praxi svěřovat dítě po rozpadu vztahu do výlučné péče matky. Chybějící zkušenost s (dobrým) otcem se může následně projevit na celé řadě vztahových problémů syna nebo dcery v jejich vztazích To samé platí, pokud v rodině chybí matka. 

Pokud si po rozchodu partnerů s dítětem jeden nebo oba dva vytvoří novou rodinu, vznikají tzv. sešívané (patchoworkové) rodiny. Ty mohou fungovat velmi dobře, i když to určitě představuje pro všechny zúčastněné náročnou situaci a někdy je nutné vyhledat odbornou pomoc. 

Rodinné vztahy - psychoterapie 

Navzdory tomu, že člověk si nevybírá rodinu, do níž se narodí, je možné se vědomě pokusit rodinné vztahy udržovat na dobré úrovni. Když klient vyhledá individuální psychoterapii na našem pracovišti psychoterapie Praha, rodinné vztahy jsou jedním z prvních témat, na které se ho bude terapeut zabývající se psychoanalytickou psychoterapií podrobně ptát. Týká se to jak vztahů k matce, otci, sourozencům, ale i prarodičům.  

Pokud klient absolvuje individuální psychoterapii, stejně jako skupinovou psychoterapii, jeho rodinné vztahy se mohou změnit. Ideální je, pokud se změní k lepšímu, k čemuž skutečně dochází. Když klient porozumí sobě, zpracuje své ztráty nebo zranění, často neúmyslně způsobené rodičem nebo rodiči, je lépe schopný je pochopit a přijmout je takové, jací jsou. Někdy to však vede k tomu, že se klient rozhodne přerušit své vztahy se svojí původní rodinou a jít vlastní cestou. 

Pokud se rozhodne vyhledat psychoterapeuta celá rodina, doporučuji vyhledat terapeuta, který se explicitně zabývá rodinnými vztahy, příp. absolvoval výcvik v rodinné psychoterapii. 

Rodinné vztahy - související problémy 

Problematické rodinné vztahy se mohou zapříčinit vztahové problémy jak dětí a dospívajících, tak také dospělých lidí. Dále mohou mít vliv jak na partnerské vztahy, tak i přátelské či kolegiální vztahy. 

Pokud rodina neposkytla dítěti bezpečné prostředí, často má člověk problémy věřit sobě (nízké sebevědomí) světu nebo jiným lidem. Může to vést až ke vzniku různých typů závislostí. Rovněž partnerské vztahy mohou být zatíženy závislosti na partnerovi, ve vztahu se může objevit násilí, či už fyzické nebo psychické, nebo různé formy zneužívání. 

Někdy může problém spočívat v tom, že rodinné vztahy jsou příliš těsné, rodiče hýčkají a příliš chrání své dítě/děti před vnějším světem. Rovněž mohou v dítěti vyvolat pocit, že všechno, do čeho se pustí, úspěšně zvládne a dosáhne svých vysokých cílů. Když se to však nepodaří, zažije velký pocit selhání a zklamání jak svých, tak rodičovských očekávání, což může vést k vyhýbání se dalším výzvám. 

Rodinné vztahy - další temata

Další témata, která na našem pracovišti psychoterapie Praha v oblasti rodinných vztahů řešíme, jsou: