Rodinné vztahy

Rodinné vztahy
Rodinné vztahy 1
Rodinné vztahy 2
Rodinné vztahy 3
Rodinné vztahy 4
Rodinné vztahy 5

Mít dobré rodinné vztahy je velkou výhodou, jak na startu života, tak v jeho průběhu. Je skvělé, když se má člověk o koho opřít v těžké životní situaci jakou představují vztahové problémy jako krize ve vztahu nebo rozchod s partnerem. Rodina může v ideálním případě člověka podpořit, utěšit, povzbudit, přichýlit, pomoci. 

Rodinné vztahy po rozchodu rodičů

Rodinné vztahy nebývají ideální, spousta rodin je nefunkčních, rozpadá se a z praxe víme, že se často nedaří udržet blízký vztah s dítětem/dětmi. K tomu dochází zejména v případě otců, a to i díky současné praxi svěřovat dítě po rozpadu vztahu do výlučné péče matky. Chybějící zkušenost s (dobrým) otcem se může následně projevit na celé řadě vztahových problémů syna nebo dcery v jejich vztazích To samé platí, pokud v rodině chybí matka. 

Pokud si po rozchodu partnerů s dítětem jeden nebo oba dva vytvoří novou rodinu, vznikají tzv. sešívané (patchoworkové) rodiny. Ty mohou fungovat velmi dobře, i když to určitě představuje pro všechny zúčastněné náročnou situaci a někdy je nutné vyhledat odbornou pomoc. 

Rodinné vztahy - psychoterapie 

Navzdory tomu, že člověk si nevybírá rodinu, do níž se narodí, je možné se vědomě pokusit rodinné vztahy udržovat na dobré úrovni. Když klient vyhledá individuální psychoterapii na našem pracovišti psychoterapie Praha, rodinné vztahy jsou jedním z prvních témat, na které se ho bude terapeut zabývající se psychoanalytickou psychoterapií podrobně ptát. Týká se to jak vztahů k matce, otci, sourozencům, ale i prarodičům.  

Pokud klient absolvuje individuální psychoterapii, stejně jako skupinovou psychoterapii, jeho rodinné vztahy se mohou změnit. Ideální je, pokud se změní k lepšímu, k čemuž skutečně dochází. Když klient porozumí sobě, zpracuje své ztráty nebo zranění, často neúmyslně způsobené rodičem nebo rodiči, je lépe schopný je pochopit a přijmout je takové, jací jsou. Někdy to však vede k tomu, že se klient rozhodne přerušit své vztahy se svojí původní rodinou a jít vlastní cestou. 

Pokud se rozhodne vyhledat psychoterapeuta celá rodina, doporučuji vyhledat terapeuta, který se explicitně zabývá rodinnými vztahy, příp. absolvoval výcvik v rodinné psychoterapii. 

Rodinné vztahy - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Rodinné vztahy - související problémy 

Problematické rodinné vztahy se mohou zapříčinit vztahové problémy jak dětí a dospívajících, tak také dospělých lidí. Dále mohou mít vliv jak na partnerské vztahy, tak i přátelské či kolegiální vztahy. 

Rodinné vztahy a jejich vliv na sebepojetí člověka

Pokud jsou rodinné vztahy problematické, např. rodiče neposkytli dítěti bezpečné a milující zázemí, mohou se později ve vývoji člověka objevit problémy věřit sobě (nízké sebevědomí), světu nebo jiným lidem. Pokud jsou na druhé straně rodinné vztahy příliš těsné, kdy rodiče hýčkají a příliš chrání své dítě/děti před vnějším světem, tak to rovněž negativně ovlivňuje sebepojetí člověka.

Takovýto způsob vztahování totiž může v dítěti vyvolat pocit, že všechno, do čeho se pustí, úspěšně zvládne a dosáhne svých, obvykle velmi vysokých cílů. Když se to však nepodaří, zažije velký pocit selhání a zklamání jak svých, tak rodičovských očekávání, což může negativně ovlivnit sebepojetí člověka.

Rodinné vztahy a jejich vliv na partnerské vztahy

Problematické rodinné vztahy (rodičovské konflikty, sourozenecká rivalita, či chybějící, příp. narušené vztahy se širší rodinou) nacházíme jako jednu z hlavních příčin vztahových problémů v dospělosti. Partnerské vztahy odrážejí minulé blízké, převážně rodinné vztahy, např. tak že si člověk nachází partnera, jejichž vzájemný vztah něčím připomíná vztahovou zkušenost s jedním z rodičů, ne nutně opačného pohlaví, jak se obvykle traduje.

Pokud dítě nezažilo bezpečný, symbiotický vztah v dětství s pečující osobu, obvykle matkou, hledá ho v dospělosti. Jeho partnerské vztahy tak mohou být zatíženy např. závislostí na partnerovi, ve vztahu se může objevit násilí, či už fyzické nebo psychické, nebo různé formy zneužívání. Z takovýchto vztahů bývá poměrně náročné se vyvázat, terapie často bývá dlouhodobá.

Rodinné vztahy - další temata

Další témata, která na našem pracovišti psychoterapie Praha v oblasti rodinných vztahů řešíme, jsou: