Partnerské vztahy

Partnerské vztahy
Partnerské vztahy 1
Partnerské vztahy 2
Partnerské vztahy 3
Partnerské vztahy 4
Partnerské vztahy 5

Nejčastějším tématem individuální psychoterapie i skupinová psychoterapie jsou jednoznačně partnerské vztahy. Buď je lidé z různých důvodů nemohou navázat či si je udržet po delší dobu nebo v nich nejsou spokojeni a trápí se rozhodnutím, zda ve vztahu zůstat nebo se rozejít.

Na naše pracoviště psychoterapie Praha se často obrací jeden z partnerů, většinou to bývá žena, protože druhý partner často jakékoliv vztahové problémy odmítá. I v tomto případě je dobré se na odborníka obrátit, jakmile se totiž jednomu z partnerů díky odborné pomoci uleví v jeho trápení, může to jejich partnerskému vztahu pomoci. Ve většině případů, kdy se klienti obrací na psychoterapeuta, o udržení svého partnerského vztahu stojí. 

Nejsme poradna pro partnerské vztahy, snažíme se o to, aby naši klienti získali porozumění svému příběhu a mohli ho dále rozvíjet a směřovat tam, kam sami chtějí. Psychoanalytická psychoterapie usiluje o to, poskytnout lidem, kteří si ji vyberou, více než poradna pro partnerské vztahy, a to nalézání nových cest pro jejich individuální růst. Nikde se o sobě nenaučíme více než v našich partnerstvích. 

Partnerské vztahy v současnosti

Partnerské vztahy jsou v současné době vnímány jako poměrně křehké, nestabilní a krátkodobé. Statistiky nám ukazují nízký počet lidí vstupujících do manželství a zároveň vysoký podílu rozpadů těchto manželských svazků. Zvyšující se počet dětí rodících se mimo manželství poukazuje na to, že lidé ztrácejí důvěru v dlouhodobé partnerské vztahy.

Partnerské vztahy - časté problémy

Partnerské vztahy mohou trpět např. nedostatkem zájmu o druhého partnera (včetně shody na společně stráveném času, sexu, atp.), ale také nedostatkem času pro vlastní zájmy či profesní seberealizaci.

Dlouhodobé partnerské vztahy mohou být spojené s odcizením jeden druhému, z partnerů a milenců se stávají spolubydlící nebo rodiče.  Pokud do partnerského vztahu vstoupí někdo třetí, bývá to jakýmsi katalyzátorem přetrvávající nespokojenosti jednoho z partnerů a případných úvah o rozchodu nebo rozvodu.

Partnerské vztahy - psychoterapie

Každý partnerský vztah je unikátní, proto všeobecné rady a návody, jak mít šťastné partnerské vztahy, nepomáhají. Dobrý psychoterapeut nebo poradce pro vztahy se spíše snaží o to, aby partneři mohli znovu začít společně mluvit o věcech, které jsou pro ně důležité a aby tak mohli začít hledat cestu ven ze situace, ve které se ocitli.

Psychoanalytická psychoterapie  vychází z toho, že vztahu nejsou jenom konkrétní muž a konkrétní žena, ale velkou roli (i když většinou neuvědomovanou) v něm hrají jejich zkušenosti s partnerstvím rodičů a také představy o tom, jak mají jejich partnerské vztahy vypadat.

Žádné partnerské vztahy nejsou jednoduché, intimní vztah s druhým člověkem v nás totiž probouzí na jedné straně naše strachy a obavy, oživuje utrpěná zranění, na straně druhé niterné touhy po bezpečí, jednotě a splynutí s druhým člověkem.

Partnerské vztahy - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Partnerské vztahy - další témata

Další témata, která na našem pracoviště psychoterapie Praha v oblasti partnerských vztahů řešíme, jsou: