Krize ve vztahu

Krize ve vztahu
řešení krize ve vztahu
jak ustát krizi ve vztahu 2
Krize ve vztahu a nekomunikace
jak přežít krizi ve vztahu
první krize ve vztahu

Partnerské vztahy procházejí různými většími či menšími krizemi poměrně často. Některé krize ve vztahu souvisí s jeho přirozeným vývojem. První krize ve vztahu se může objevit např. při tlaku jednoho z nich na sestěhování, pořízení hypotéky nebo v souvislosti s přáním mít dítě. 

Dalšími krizovými událostmi mohou být např. vstup dítěte do školky, návrat rodiče zpátky do zaměstnání, puberta dětí, péče o stárnoucí rodiče, atd. Dalšími spouštěcími faktory krize ve vztahu mohou být také vnější události jako např. nevěra, nemoc, ztráta práce, změna bydlení, odchod do důchodu, či nucená karanténa z důvodu onemocnění covid 19. 

Pokud partneři závažné vztahové problémy delší dobu neřeší, popírají je nebo se jim vyhýbají, mohou vyústit až do krize ve vztahu, která ohrožuje pokračování partnerského vztahu. 

Krize ve vztahu - první doporučení

Dlouhodobá přetrvávající krize ve vztahu může partnery od sebe oddálit natolik, že jim  individuální psychoterapie nebo skupinová psychoterapie nemusí pomoct v tom, jak zachránit vztah. Z toho důvodu doporučujeme obrátit se na odborníka, když se objeví první vážnější a déle trvající vztahové problémy.

Jak přežít krizi ve vztahu? Nevzdávat to a věřit ve svůj vztah. Snažit se pochopit jak sebe, tak partnera, pokusit se přijímat své i jeho pocity, což bývá náročné, zejména když daná situace v partnerech probouzí vytěsněné vzpomínky a nepříjemné pocity..  

Krize ve vztahu - psychoterapie

Na naše pracoviště psychoterapie Praha se klienti často obracejí, když jsou ve svém partnerství nešťastní, příp. když nevědí, jak ustát krizi ve vztahu, jak zachránit vztah po nevěře či jak zachránit vztah, když už jeden nechce. Úkolem terapeuta není klientovi říkat, co má dělat, ale vést ho k nalezení vlastních odpovědí a řešení krize ve vztahu. 

Krize ve vztahu a nekomunikace se často objevují, když partneři žijí v krizové situaci delší dobu a když každý další pokus o komunikaci a porozumění končí neúspěchem. Partneři se tak začínají postupně odcizovat a žít vlastním životem. 

Krize ve vztahu - individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie bývá nápomocná při pojmenování a porozumění tomu, co se v partnerském vztahu děje a může také nabídnout hledání řešení krize ve vztahu v situaci, kdy klient ještě neví, zda chce ve vztahu zůstat (např. po odhalené nevěře) nebo se chce rozejít. 

Krize ve vztahu - psychoanalytická psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie se vyznačuje tím, že terapeut spolu s klientem hledá příčiny krize ve vztahu ve dřívějších zkušenostech klienta v jeho důležitých vztazích (rodiče, sourozenci, partneři), neuvědomovaných vnitřních přesvědčeních a nefunkčních vztahových vzorcích. 

Ve spolupráci s pychoterapeutem v bezpečném a chráněném prostředí může klient sdílet to, co cítí, svěřit se s tím, co často nemůže říct ani svým nejbližším. Ti totiž často přicházejí s dobře míněnými radami jak přežít krizi ve vztahu, které však nemusí odpovídat tomu, jak on prožívá své vztahové problémy.

Krize ve vztahu - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Krize ve vztahu - související problémy 

Hledání řešení krize ve vztahu mohou zkomplikovat další okolnosti spojené s daným partnerským vztahem. Mohou to být problematické rodinné vztahy jednoho či obou partnerů, nízké sebevědomí, dále psychická nebo finanční závislost na partnerovi. V tom případě se individuální psychoterapie zaměřuje také na to, jak si zvýšit sebevědomí a jak se zbavit závislosti na partnerovi. 

Když si v rámci terapie jeden nebo oba partneři uvědomí, že již nechtějí svůj vztah zachraňovat, psychoterapeut jim může pomoci zvládnout rozchod s partnerem, vyřešit opatrovnictví dětí nebo další související záležitosti.