Psychoanalytická psychoterapie

Existují různé psychoterapeutické směry, které pracují s klienty různými způsoby. Při hledání terapeuta je vždy dobré se předem dozvědět co nejvíce o způsobech, jakými vámi zvolený terapeut pracuje. 

Psychoanalytická psychoterapie vychází z klasické psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda a jeho následovníků. Jedná se o tzv. dynamickou a hlubinnou psychoterapii, což znamená, že se zaměřuje na vnitřní konflikty nevědomých sil a očekávání společnosti, nebo na určitá problémová místa v psychice jednotlivce.

Psychoterapie Praha vám nabízí individuální psychoterapie, které vychází z psychoanalytického psychoterapeutického přístupu. Lze tak vyřešit vztahové problémynízké sebevědomí a další obtíže, které souvisí s psychikou člověka.

Psychoanalytická psychoterapie - cena

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Psychoanalytická psychoterapie - o co jde?

Lidé si často průběh psychoanalytické psychoterapie představují na základě filmů Woodyho Allena, realita ale bývá odlišná. I když psychoanalytik v jeho filmech zdánlivě spí, on svému klientovi velmi pozorně naslouchá a přemýšlí o tom, co se v klientovi i v něm samotném děje. Základem psychoanalytické psychoterapie je vztah. Na jedné straně se jedná o reálný vztah mezi dvěma lidmi, kteří se pravidelně scházejí různě dlouhou dobu. Na straně druhé, se jedná o jednostranný vztah klienta k terapeutovi a vztah terapeuta ke klientovi. Klient by o svém terapeutovi jako o člověku neměl nic vědět a to z toho důvodu, aby do vztahu k terapeutovi mohl promítat své vztahy k blízkým lidem. Pokud se klientovi podaří navázat vztah k terapeutovi, odráží se v něm zkušenosti s dosavadními vztahy k jeho blízkým osobám. Tento vztah nazýváme přenosem a je klíčovým bodem psychoanalytické psychoterapie. 

Co obnáší psychoanalytická psychoterapie?

Základní metodou psychoanalytické psychoterapie je psychoterapeutický rozhovor, stejně jako v případě jiných druhů psychoterapie. Průběh rozhovoru a témata, která se v něm objevují, určuje hlavně klient. Základním pravidlem psychoanalytické psychoterapie je, aby klient sděloval vše, co ho napadá; volně asociuje. Pokud se klient cítí v terapii bezpečně, tak nemá problémy svobodně povídat o všem, co mu běží hlavou. Psychoterapeut nabízí klientovi vysvětlení toho, co se v něm děje a jak to souvisí s jeho minulými zážitky – interpretuje klientovi jeho psychickou realitu. Zda se jedná o interpretaci pravdivou, ukáže klientova reakce a další průběh psychoterapie. Na základě tohoto procesu klient během psychoterapie získává potřebný vhled na svoji minulost a současnost a začne lépe rozumět svým vnitřním konfliktům.

V rámci psychoanalytické psychoterapie terapeut neposkytuje klientovi návod, co má dělat a jak má řešit své aktuální problémy. Spíše mu pomáhá podívat se do jeho nitra a rozumět současnosti ve světle minulosti.

Psychoanalytická psychoterapie - pro koho se hodí?

Psychoanalytická psychoterapie je vhodná pro lidi, kteří chtějí pochopit sami sebe a kteří jsou schopni mluvit o svých vnitřních pocitech.

Psychoanalytické psychoterapie - ukončení nebo terminace

Pokud klient není v terapii spokojený a nemá pocit, že by mu psychoterapie pomáhala, může se rozhodnout ji kdykoliv ukončit. Doporučuje se však toto rozhodnutí probrat na terapii, protože to za určitých okolností může poukazovat na to, že se v terapii narazilo na něco pro klienta významného. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte - Dr. Miriam Kotrusová, psychoterapeut Praha - 605 284 123