O mně

Psychoterapeut Dr. Miriam Kotrusová

Narodila jsem se v roce 1971 na Slovensku a od roku 1991 žiji v Praze.

Psychoterapeut - vzdělání

V roce 2002 jsem ukončila doktorské studium na Fakultě sociálních věd UK.

Psychoterapeut - praxe

Psychoterapii (individuální psychoterapie a posléze skupinové psychoterapie) jsem se začala věnovat v roce 2007; absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. 
Ve své práci vycházím z přístupu psychoanalytické psychoterapie a využívám pravidelnou supervizi u supervizorů Institutu aplikované psychoanalýzy (www.iapsa.cz) a České asociace pro psychoterapii (czap.cz), kde se pravidelně vzdělávám.

Absolvovala jsem tyto kurzy: 

Základní krizová intervence.
Jak efektivněji pracovat s nevěrou v individuální a párové terapii/poradenství  I. a II.

Psychoterapeut - osvědčení

Jsem členem České asociace pro psychoterapii czap.cz.

Od července 2022 jsem členkou správní rady Cerebrum - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s. 

Psychoterapeut Praha - mohlo by vás zajímat

Lidé, se mnou jako psychoterapeutem, chtějí často řešit následující témata: vztahové problémy / nízké sebevědomí / sex a vztahy / partnerské vztahy / jak zachránit vztah / závislost na partnerovi / rozchod s partnerem / rodinné vztahy a psychoterapie / krize ve vztahu / jak se zbavit strachu / psychoanalýza / jak získat sebevědomí... Na všechna tato témata jsou zde na webu speciální podstránky, kde jsou detaině rozebrána - psychoterapeut Praha Dr. Miriam Kotrusová.