O mně

Psychoterapeut Dr. Miriam Kotrusová

Narodila jsem se v roce 1971 na Slovensku a od roku 1991 žiji v Praze.

Psychoterapeut - vzdělání

V roce 2002 jsem ukončila doktorské studium na Fakultě sociálních věd UK, kde v současnosti působím. 

Psychoterapeut - praxe

Psychoterapii Praha (individuální psychoterapie a posléze skupinové psychoterapie) jsem se začala věnovat v roce 2007; absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. 
Ve své práci vycházím z přístupu psychoanalytické psychoterapie a využívám pravidelnou supervizi u supervizorů Institutu aplikované psychoanalýzy (www.iapsa.cz) a České asociace pro psychoterapii (czap.cz).

Psychoterapeut - osvědčení

Jsem členem České asociace pro psychoterapii czap.cz

Psychoterapeut Praha - mohlo by vás zajímat

Lidé často s psychoterapeutem chtějí řešit vztahové problémy či nízké seběvedomí. Na obě dvě témata je zde na webu speciální podstránka, kde jsou více rozebrána.