Jak získat sebevědomí

Jak získat sebevědomí
Jak získat sebevědomí 1
Jak získat sebevědomí 2
Jak získat sebevědomí 3
Jak získat sebevědomí 4
Jak získat sebevědomí 5
Jak získat sebevědomí 6
Jak získat sebevědomí 7
  • Snažíte se vyhovět ostatním, i když to pro vás není výhodné/příjemné? 
  • Raději se přizpůsobíte ostatním než s nimi jít do konfliktu? 
  • Často cítíte vztek na ostatní, ale málokdy ho projevíte, a pokud ho projevíte, tak jenom v náznacích?  
  • Máte často pocit, že vás vaši nejbližší lidé, přátelé nebo kolegové přehlíží nebo nerespektují? 
  • Když s Vámi někdo nesouhlasí nebo vás kritizuje, tak se cítíte velmi špatně (fyzicky či psychicky)? 

Pokud si na následující otázky odpovíte ano, tak je velmi pravděpodobné, že máte nízké sebevědomí a potřebuje pracovat na vlastní hodnotě. 

Pokud vám nízké sebevědomí brání v dosažení životní spokojenosti, a nevíte, jak si zvýšit sebevědomí nebo jak získat zpět ztracené sebevědomí, obraťte se na naše pracoviště psychoterapie Praha - 605 284 123.

Jak získat sebevědomí - jednoduchá odpověď neexistuje

Na otázku jak získat sebevědomí není jednoduchá odpověď.  Sebevědomí souvisí s vnímáním vlastní hodnoty, se vztahem k sobě samému a získáváme ho v průběhu celého života. Jak získat zdravé sebevědomí? Pro získání zdravého sebevědomí je základem (přiměřená) láska, přijímání a oceňování dítěte jeho rodiči, později vrstevníky, partnery, přáteli či kolegy.

Pokud to však rodiče v této oblasti přehánějí v (dobré) snaze ochránit své dítě před zklamáními, neúspěchy či frustracemi, tak mu nepomohou získat zdravé sebevědomí, ale spíše vybudovat falešný obraz sebe sama. V dospělosti pak tito lidé mohou být přecitlivělí na jakoukoliv známku kritiky či nesouhlasu, příp. konfliktu, kterému se snaží za každou cenu vyhnout. Únikové, vyhýbavé chování je však velmi zatěžující, může se následně projevit ve formě vztahových, psychických či somatických problémů. 

Jak získat sebevědomí - problémy

Lidé mohou mít nízké sebevědomí v různých oblastech života – ve škole, v práci, ve sportu, ve vztahu k potenciálním partnerům, atp. Nevěří si, že jsou dost hezcí, chytří, zajímaví, výkonní, bohatí, atd. těch přídavných jmen by šlo najít celou řadu.  Nízké sebevědomí se může objevit (dočasně) po nějaké nepříjemné události, např. nezdaru ve škole, v práci, ve sportu, nebo po nepříjemném odmítnutí či rozchodu s partnerem/partnerkou.  

Jak získat sebevědomí – psychoterapie

Aby se vám povedlo získat zpátky sebevědomí, znamená to poměrně náročnou práci na sobě, svém prožívání, vztazích k sobě i druhým lidem. Jako psychoterapeut nevěřím, že kratší či delší jednorázové kurzy jak si zvýšit sebevědomí mohou vést k dlouhodobým výsledkům v oblasti vlastní sebehodnoty.  Na základě zkušeností s prací s celou řadou klientů, kteří mě vyhledali na pracovišti psychoterapie Praha poskytující psychoanalytickou psychoterapii, mohu říct, že individuální psychoterapie nebo i skupinová psychoterapie představují poměrně účinný způsob jak si zvýšit sebevědomí. 

Jak získat sebevědomí obvykle znamená podívat se do svého vnitra a přijmout sebe sama či věci na sobě, které vidět nechceme; své chyby, nedostatky, selhání a události či prožitky. Stud, který prožívají lidé s nízkým sebevědomím, je opravdu velmi velký a zatěžuje psychiku těchto lidí.  

Jak získat sebevědomí - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Jak získat sebevědomí - související problémy

V souvislosti s otázkou jak získat sebevědomí bývá nutné se v terapii zabývat takovými problémy jako např.