Nízké sebevědomí

nízké sebevědomí projevy
nízké sebevědomí u mužů
nízké sebevědomí ve vztahu
nízké sebevědomí 2
nízké sebevědomí u žen
důsledky nízkého sebevědomí
nízké sebevědomí důsledky

Ocitáte se v situacích, kdy se vám nedaří prosadit svůj názor, kdy se raději podřídíte partnerovi, kolegovi nebo kamarádovi, abyste zabránili vzniku konfliktu?
Hromadí se pak ve vás pocity rozladění, nespravedlnosti a nespokojenosti?
Trpíte dlouhodobými zdravotními problémy a lékaři vám naznačují, že se může jednat o psychosomatické obtíže?
V takovém případě se může jednat o důsledek nízkého sebevědomí, kde právě psychoterapie Praha může sehrát velice kladnou roli.

Sebehodnota a sebedůvěra člověka se utváří celý život a je ve velké míře závislá na jeho kladném přijímání a podpoře ze strany nejbližšího okolí v raném věku. Jedinec se zdravým sebevědomím si uvědomuje své pozitivní a negativní stránky, dokáže ocenit samého sebe a není tak závislý na hodnocení a ocenění ze strany ostatních lidí (rodiny, přátel či kolegů v práci).

Jeho zdravé pojetí samého sebe mu, na rozdíl od lidí s nízkým sebevědomím, umožňuje navazovat funkční, rovnocenné a uspokojivé vztahy ať už v rodině, s přáteli nebo kolegy, a žít spokojený život. Zdravému sebevědomí se dá naučit, rozhodující je však, pochopit příčiny nízkého sebevědomí a k čemu nám to v životě slouží.

Nízké sebevědomí a jeho projevy

Nízké sebevědomí se může projevovat různými způsoby. Často je to viditelné na první pohled z řeči jeho těla i ze způsobu, jakým mluví. Takovýto člověk se neodváží říct svůj vlastní názor, často ho vlastně ani nemá. Potlačuje sám sebe, své potřeby, protože jejich naplnění by znamenalo asertivnější chování a riskoval by tak vznik konfliktu, k jehož zvládání mu ale chybí zkušenosti či kompetence.

Nízké sebevědomí a nadměrná přizpůsobivost

Člověk, který má nízké sebevědomí, je typický tím, že se přizpůsobuje ostatním, které nechává rozhodovat o více či méně podstatných aspektech jeho života. Obvykle vzhlíží k lidem, kteří jsou dominantnější, idealizuje si je a touží jim být pořád na blízku. Nadměrná přizpůsobivost však nevede k tomu, že ho okolí více uznává nebo miluje, spíše naopak. V některých situacích okolí reaguje odmítavě, nepříjemně, dokonce nazlobeně.  

Nízké sebevědomí a strach z kritiky

Člověk s nízkým sebevědomím má strach z jakékoliv kritiky a proto se jí snaží vyhnout. Málokdy aktivně vstupuje do situací, kde mu hrozí, že projevení vlastního názoru vyvolá nesouhlas ostatních, neřkuli otevřený konflikt. Strach z kritiky však vede k posilování nadměrné přizpůsobivosti a dalšímu prohlubování nízkého sebevědomí.

Nízké sebevědomí a opačné chování

V situaci, kdy si je člověk svého problému se sebevědomím velmi dobře vědom a hluboce se za něj stydí, tak své nízké sebevědomí maskuje opačným chováním. Opačné chování se projevuje např. přílišnou agresivitou, dominancí, kritikou ostatních lidí a všeho kolem, odmítáním přiznat své vlastní selhání či pochybení. Nízké sebevědomí je v tomto případě velmi dobře skrývané, opačné chování okolí spíše považuje za projev příliš vysokého, někdy nadměrného, sebevědomí.

Nízké sebevědomí ve vztazích

Nízké sebevědomí komplikuje blízké i méně blízké vztahy. Lidé se nízkým sebevědomím často vyhledají psychoterapeutickou pomoc, když se dostávají do podobných, opakujících se situací v blízkých vztazích s rodinou, partnery, s vrstevníky nebo kolegy.

Nízké sebevědomí v partnerských vztazích

Nízké sebevědomí v partnerských vztazích může mít různé projevy, od těch méně problémových až k těm toxickým. Jedinci s nízkým sebevědomím se často ocitají v nerovnocenných až závislých partnerských vztazích, které mohou být doprovázeny až různými formami fyzického či psychického týrání. Následně se ukáže, že nejenom oběť, ale i samotný tyran jsou lidé s nedostatečně rozvinutým sebehodnocením. V jejich rodinné anamnéze nacházíme příliš despoticky se chovajícího rodiče, který je ponižoval, ubližoval jim, nebo jiným závažným způsobem nerespektoval jejich osobnost.

Nízké sebevědomí v pracovních vztazích

Lidé s nízkým sebevědomím pracují více a déle než musí, vždy jsou ochotni pomoci kolegům, málokdy oponují nadřízeným. Nízké sebevědomí z nich dělá skvělé zaměstnance, kteří málokdy sami odcházejí ze zaměstnání. Nízké sebevědomí v pracovních vztazích tak může vést přinejmenším k nechuti chodit do práce, v nejhorším k vážným zdravotním problémům, např. vyhoření.

Nízké sebevědomí a individuální psychoterapie

Jednou z možností jak si zvýšit sebevědomí je například psychoterapie individuální. V případě vážných problémů souvisejících s traumatickými ranými vztahovými zkušenostmi, kde je potřeba reparace vztahu rodič-dítě, je vhodnější individuální psychoterapie. V případě neuspokojivých sociálních nebo profesních vztahů může dostačovat skupinová psychoterapie.

Skupina velmi rychle nastaví zrcadlo člověku s nadměrným sebevědomím a naruší jeho vnější skořápku. Za ní se obvykle schovává slabý a zranitelný jedinec, který touží po lásce a přijetí svého okolí. Stejně tak je, na druhé straně, skupina schopná ocenit člověka s nízkým sebevědomím, který příliš zdůrazňuje své nedostatky na úkor svých pozitivních stránek a není schopen ocenit to, čeho ve svém životě (pracovním nebo rodinném) dosáhl. 

Pokud chcete odhalit příčiny vašeho nízkého sebevědomí a najít způsoby, jak si vybudovat zdravé sebevědomí, využijte nabízené služby Psychoterapie Praha.

Psychoterapie Praha - mohlo by Vás zajímat: