Nízké sebevědomí

nízké sebevědomí 1
nízké sebevědomí 2
nízké sebevědomí 3
nízké sebevědomí 4

Ocitáte se v situacích, kdy se vám nedaří prosadit svůj názor, kdy se raději podřídíte partnerovi, kolegovi nebo kamarádovi, abyste zabránili vzniku konfliktu?
Hromadí se pak ve vás pocity rozladění, nespravedlnosti a nespokojenosti?
Trpíte dlouhodobými zdravotními problémy a lékaři vám naznačují, že se může jednat o psychosomatické obtíže?
V takovém případě se může jednat o důsledek nízkého sebevědomí, kde právě psychoterapie Praha může sehrát velice kladnou roli.

Sebehodnota a sebedůvěra člověka se utváří celý život a je ve velké míře závislá na jeho kladném přijímání a podpoře ze strany nejbližšího okolí v raném věku. Jedinec se zdravým sebevědomím si uvědomuje své pozitivní a negativní stránky, dokáže ocenit samého sebe a není tak závislý na hodnocení a ocenění ze strany ostatních lidí (rodiny, přátel či kolegů v práci).

Jeho zdravé pojetí samého sebe mu, na rozdíl od lidí s nízkým sebevědomím, umožňuje navazovat funkční, rovnocenné a uspokojivé vztahy ať už v rodině, s přáteli nebo kolegy, a žít spokojený život. Zdravému sebevědomí se dá naučit, rozhodující je však, pochopit příčiny nízkého sebevědomí a k čemu nám to v životě slouží.

Nízké sebevědomí - projevy

Nízké sebevědomí se může projevovat různým způsobem. Někdy je to viditelné na první pohled. Takovýto člověk se neodváží říct vlastní názor, často ho vlastně ani nemá a raději se ztotožní s názorem osoby, která je dominantnější a ke které vzhlíží. Často potlačuje sám sebe, své potřeby, protože jejich naplnění by znamenalo asertivnější chování a riskoval by tak vznik konfliktu.

Člověk s nízkým sebevědomím má strach z jakékoliv kritiky, z toho důvodu se jí snaží vyhnout, a proto málokdy vstupuje do otevřených konfliktů. V některých případech mohou lidé své nízké sebevědomí maskovat úplně opačným chováním, tj. přílišnou agresivitou, dominancí, kritikou ostatních lidí a všeho kolem, odmítáním přiznat své vlastní selhání či pochybení.

Nízké sebevědomí - vztahy

Jedinci s nízkým sebevědomím se ocitají v závislých vztazích, které mohou být doprovázeny až různými formami fyzického či psychického týrání.  Často se ukáže, že nejenom oběť, ale i samotný tyran jsou lidé s nedostatečně rozvinutým sebehodnocením. Oba dva – oběť i tyran- se vzájemně potřebují, aby si potvrzovali vlastní hodnotu. V jejich rodinné anamnéze nacházíme příliš despoticky se chovajícího rodiče, který je ponižoval, ubližoval jim, nebo jiným závažným způsobem nerespektoval jejich osobnost, potlačoval jejich potřeby a přání.

Nízké sebevědomí a individuální psychoterapie

Jednou z možností jak si zvýšit sebevědomí je například psychoterapie individuální. V případě vážných problémů souvisejících s traumatickými ranými vztahovými zkušenostmi, kde je potřeba reparace vztahu rodič-dítě, je vhodnější individuální psychoterapie. V případě neuspokojivých sociálních nebo profesních vztahů může dostačovat skupinová psychoterapie.

Skupina velmi rychle nastaví zrcadlo člověku s nadměrným sebevědomím a naruší jeho vnější skořápku. Za ní se obvykle schovává slabý a zranitelný jedinec, který touží po lásce a přijetí svého okolí. Stejně tak je, na druhé straně, skupina schopná ocenit člověka s nízkým sebevědomím, který příliš zdůrazňuje své nedostatky na úkor svých pozitivních stránek a není schopen ocenit to, čeho ve svém životě (pracovním nebo rodinném) dosáhl. 

Pokud chcete odhalit příčiny vašeho nízkého sebevědomí a najít způsoby, jak si vybudovat zdravé sebevědomí, využijte nabízené služby Psychoterapie Praha.

Psychoterapie Praha - mohlo by Vás zajímat: