Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie má smysl pouze tehdy, pokud je člověk schopen o svých pocitech, myšlenkách, životě mluvit a pokud je schopen vnímat problémy na své straně. Základním předpokladem také je, aby s těmito problémy chtěl něco udělat, tj. má motivaci ke změně a k samotné terapii. Individuální psychoterapie není snadnou cestou.  Často se jedná o cestu plnou trnů, která však na konci člověka odmění lepším a hlubším prožíváním jeho života i blízkých vztahů.

Psychoterapie Praha vám nabízí vedle individuální psychoterapie i psychoanalytickou terapii. Máte tak možnost řešit vztahové problémynízké sebevědomí a další potíže, které souvisí s psychikou člověka.

Individuální psychoterapie - cena

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Cíl individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie vede k tomu, že se člověk naučí lépe poznat sám sebe, vnímat své stinné stránky a vnitřní konflikty s porozuměním, což mu pak umožní s nimi lépe žít nebo je řešit zralejším způsobem. Získáním náhledu na sebe, své vztahy a svůj život, se člověk bezděčně proměňuje a tím se následně mohou proměňovat i reakce jeho okolí na něj.  V případě vztahových problémů je potřeba upozornit, že individuální psychoterapie a konec konců ani párová psychoterapie, nemusí vždy vést ke zdárnému vyřešení partnerské krize. K čemu by ale individuální psychoterapie měla určitě vést, je ujasnění si toho, co člověk v partnerském vztahu hledá a co potřebuje.

Kdy zvolit individuální psychoterapii

Individuální psychoterapie založená na psychoanalytickém přístupu se tradičně nejlépe  osvědčuje v případě neuróz a neurotických konfliktů. Může se jednat o aktuální nebo situační neurózu, způsobenou momentální životní situací klienta (nevěra, rozchod, ztráta zaměstnání, apod.). V případě aktuální neurózy se jedná o reakci na vnější situaci, která je spojená s výraznými vnitřními konflikty.  Nebo se může jednat o neurózu, která souvisí s charakterem člověka, který reaguje neuroticky na životní situaci, která pro průměrného zdravého jednotlivce nepřestavuje žádný konflikt. Pro neurózu je typický výskyt úzkosti, tj. nadměrných obav, jejichž příčiny jsou obvykle skryté a subjektivní. Intenzita úzkosti souvisí s významem, který příslušná situace pro daného člověka má a jeho důvody jsou mu ve své podstatě neznámé.

Délka individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie může trvat různě dlouhou dobu, její délka závisí na potřebách klienta a časovém rozvrhu terapeuta. Pro vyřešení aktuálních problémů může stačit pár hodin podpůrné terapie, v případě vážnějších a dlouhodobějších problémů nebo potřeb klienta může terapie trvat i několik let. Svoji roli sehrává i frekvence terapeutických hodin. Intenzivnější individuální psychoterapie bývá obvykle kratší.

Osoba psychoterapeuta

V individuální psychoterapii - psychoanalyticky zaměřené - je osoba terapeuta velmi důležitá. Základem terapeutického procesu je totiž vztah klienta a terapeuta. Pokud nedojde k navázání důvěrného a bezpečného vztahu mezi klientem a terapeutem, psychoterapie je málokdy účinná. Proto věnujte výběru terapeuta pozornost a nebojte se vystřídat několik terapeutů a třeba také terapeutických přístupů.  

V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte - Dr. Miriam Kotrusová, psychoterapeut Praha - 605 284 123