Závislost na partnerovi

Závislost na partnerovi
citová závislost na partnerovi
jak se zbavit závislosti na partnerovi
psychická závislost na partnerovi
Závislost na partnerovi 1
citová závislost na partnerovi

Závislost na partnerovi, která je zdravá a přirozená, patří do partnerského vztahu; bez určité míry závislosti by pouto mezi partnery bylo příliš slabé a vztah by nevydržel. Problematickou je psychická závislost na partnerovi, která se stává obtěžující, kontrolující a znesvobodňující druhého partnera a často zapříčiní i hluboké krize ve vztahu.  

Závislost na partnerovi - typy

Ekonomická závislost na partnerovi

Závislost na partnerovi může mít charakter ekonomický (finanční, materiální), tj. partner je závislý na životní úrovni, příp. společenské prestiži nebo image, který mu partnerství (manželství) zajišťuje. To je typické spíše pro ženy, zejména ty, které aktuálně pečují nebo celoživotně pečovaly o děti či domácnost. V poslední době se objevují také muži, kterým jejich partnerka zajišťuje blahobytný život. 

Citová závislost na partnerovi

Citová závislost na partnerovi je dalším možným typem závislého vztahu, který partnerské vztahy nadměrně zatěžuje a často vede ke vztahovým problémům nebo krizi ve vztahu a nakonec i k jeho rozpadu. Závislejší partner špatně snáší, když se ten druhý vzdálí, a to jak fyzicky, tak psychicky. Vyžaduje, aby s ním ten druhý trávil hodně času, svěřoval se mu se vším, žárlí, vyčítá a kontroluje. Citově závislými mohou být jak muži, tak ženy. 

Závislost na partnerovi - příčiny

Závislost na partnerovi bývá způsobená strachem z opuštění nebo strachem ze ztráty lásky toho druhého. Závislejší partner má obvykle nízké sebevědomí, je nesamostatný, partnerství chápe jako způsob zajištění životního štěstí, stává se smyslem jeho života a má tendence se přizpůsobovat tomu druhému, vyhovovat mu.   

Psychická závislost na partnerovi 

Psychická závislost na partnerovi vede ke vzniku tzv. závislého vztahu, v němž rozchod s partnerem nebývá jednoduchý. Závislejší partner nedovoluje tomu druhému (často pomocí různých nevědomých manipulací) vztah opustit. Závislé vztahy bývají vztahy tzv. toxickými nebo patologickými, příkladem mohou být vztahy s člověkem, který trpí různými typy závislosti (na alkoholu, drogách, práci, jídle včetně jeho odpírání, PC hrách, atd.) Bývají to vztahy, kde se objevuje i domácí násilí. Zde se často ukáže, že oba dva partneři mají problém s citovou nebo jinou formou závislostí, partner závislého člověka je tzv. spoluzávislý. 

Problém se závislostí ve vztahu může mít paradoxně i člověk, který je příliš nezávislý, tj. nenavazuje nebo se vyhýbá dlouhodobým vztahům. V partnerském vztahu, pokud ho naváže, se chová odtažitě a chladně. Takovýto člověk si k sobě velmi často nachází partnera, který je emočně závislý na vztahu, nebo si nevědomě hledá zadané partnery.

Závislost na partnerovi - psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie pomáhá odkrývat a nalézat pochopení nevědomých mechanismů, skrytých potřeb a tužeb, o jejichž naplnění člověk ve svém partnerském vztahu usiluje. Na otázku jak se zbavit závislosti na partnerovi nebývá jednoduché najít odpověď. Psychická závislost na partnerovi je velmi komplexní záležitostí a souvisí také s párovou dynamikou partnerského vztahu. 

Pokud bych klientce nebo klientovi doporučovala opustit závislého partnera, velmi pravděpodobně by z terapie odešel, protože by se cítil nepochopený, on rozchod s partnerem vlastně nechce, spíše naopak, velmi si přeje, aby se partner změnil nebo aby pochopil, jak moc je on/ona pro něj důležitý. 

Individuální psychoterapie, ale i skupinová psychoterapie, hledá důvody závislosti na partnerovi ve vztahových zkušenostech klienta s jeho důležitými lidmi (matka, otec, sourozenci, příp. dřívější partneři). Často se ukáže, že neproběhla přirozená (vnitřní) separace od rodičovských objektů. Důvěrný a bezpečný vztah s terapeutem nabízí příležitost k dokončení této separace, psychickému růstu a získání větší svobody v životě. Individuální psychoterapie tak vlastně představuje cestu k dospělosti. 

Závislost na partnerovi - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Závislost na partnerovi - další problémy 

Se závislostí na partnerovi se pojí další témata, kterým se na našem pracovišti psychoterapie Praha věnujeme: