Sex a vztahy

Sex a vztahy 6
Sex a vztahy 8
Sex a vztahy 7
Sex a vztahy 10
Sex a vztahy 11
Sex a vztahy 12
Sex a vztahy 13
Sex a vztahy 14
Sex a vztahy 15
Sex a vztahy

Sexualita je přirozenou součástí lidského fungování, je součástí identity jednotlivce a v průběhu života se vyvíjí od zaměření na sebe sama k její realizaci ve vztahu k druhému. To, zda jsme sexuálně atraktivními pro příslušníky druhého nebo stejného pohlaví, je pro každého velmi důležité a hraje významnou roli v partnerských vztazích, a to jak při jejich navazování, tak jejich udržení. Sex a vztahy spolu tedy velice úzce souvisí, problémy v sexu se podepisují na kvalitě vztahu a obráceně, např. hádky a spory v partnerském vztahu mohou vést k problémům v sexuálním životě páru.

Sex a vztahy - jako téma v psychoterapii

Vztahy a sex se stanou dříve či později dominantním tématem v rámci jak individuální psychoterapie, tak i skupinová psychoterapie. Poměrně často se stává, že klient vyhledá naše pracoviště psychoterapie Praha s potřebou hledat řešení problému jako např. nízké sebevědomí, časem se však ukáže, že to výrazně ovlivňuje i jeho sex a vztahy. 

Sexu může v partnerských vztazích být málo, či hodně, v dlouhodobých vztazích se může proměnit na nudu a stereotyp a tím se začít vytrácet, což může vést až k nevěře a možnému rozpadu vztahu. Jak skloubit sexuální vášeň a touhu s hledáním bezpečí či jistotou ve vztahu je jedním z témat, kterým se zabývá psychoanalytická psychoterapie

Vztahy a sex představují téma, kterým se ve své psychoterapeutické praxi zabývám dlouhou dobu. Pomáhám klientům s hledáním porozumění a odkrývání souvislostí s jejich či partnerovým fungováním v této oblasti, které jim následně pomáhá vyřešit jejich vztahové problémy.

Sex a vztahy - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Sex a vztahy - další souvislosti

Vztahové problémy v oblasti sexu často souvisí s rozdělením moci v daném vztahu, s pocitem kontroly a dominance. Odmítáním sexu může např. submisivnější partner získat moc nad partnerem, který má tendence ve vztahu jinak dominovat a o všem rozhodovat. Neschopnost se uvolnit, vzdát se kontroly v rámci pohlavního styku může souviset s nemožností dosáhnout orgasmu, což se projevuje zejména u žen. V průběhu života řeší sex a vztahy skoro každý z nás.

Sex a vztahy - současnost

V současnosti jsou vztahy a sex mnohem významněji než dříve ovlivňovány stresem spojeným se zaměstnáním jednoho či obou partnerů nebo péčí o děti, příp. jiné příbuzné. Tlak, který moderní doba vyvíjí na sex a vztahy, se může odrazit na celkové spokojenosti lidí s partnerským životem. 

Mužské sexualitě, více zaměřené na vizuální stránku, vyhovuje možnost najít na stránkách s pornografií různorodé podněty sexuálního charakteru, zažít virtuální sex s různými typy žen. Sex a vztahy v současnosti mohou být častou konzumací pornografie negativně ovlivňovány. Ženská sexualita je, na rozdíl od té mužské, zase více závislá na celkové spokojenosti ve vztahu, je spojená s pocity blízkosti a porozumění.     

Sex a vztahy - další témata

Pokud Vás téma sex a vztahy jako téma individuální psychoterapie i skupinové psychoterapie zajímá, můžete se podívat na další související stránky: