Rozchod s partnerem

rozchod s partnerem
jak ustát rozchod s partnerem
jak přežít rozchod s partnerem
rozchod partnerů s dítětem
rozchod-s-partnerem 1
rozchod-s-partnerem 2

Rozchod s partnerem, zejména v případě dlouhodobých vztahů, je velmi náročná životní situace, která sebou obvykle přináší celou řadu intenzivních a velmi smíšených emocí: od úlevy až po smutek, bolest, vztek, ztrátu, atp. Nějakou dobu to trvá, než se lidé s rozchodem vyrovnají a smíří. Je to těžké jak pro toho, kdo je opouštěný, ale také pro toho, kdo rozchod iniciuje. Iniciátor rozchodu často vnímá bolest opouštěného partnera, je mu ho/jí líto, někdy si ani nemusí být jistý, zda je rozchod s partnerem dobrým řešením. 

Rozchod s partnerem: jak ho přežít? 

Jak přežít rozchod s partnerem? Neexistuje univerzální recept. Někdo potřebuje být sám, brečet a truchlit, někdo právě naopak, vyhledávat společnost svých přátel, bavit se a nemyslet na to, co se stalo. Lidé jsou různí a také se s rozchodem s partnerem vypořádávají velmi různě. Pokud se vám nedaří zvládnout rozchod s partnerem, přetrvává u vás smutná až depresivní nálada, těžko se soustřeďujete na práci nebo školu, hůře spíte a pořád vám hlavou běží nutkavé myšlenky na bývalého partnera nebo partnerku, obraťte se na naše pracoviště psychoterapie Praha

Rozchod partnerů s dítětem

Pokud se jedná o rozchod partnerů s dítětem, platí vše výše zmíněné, ale zde do hry vstupuje ještě vyřešení otázky, jak to bude se společným dítětem nebo dětmi.  Rozcházející se partneři nepřestávají rozpadem partnerství/manželství být rodiči.  Ve většině případů budou muset i nadále přicházet do kontaktu s druhým partnerem při řešení otázek souvisejících s jejich dítětem/dětmi. Nezpracované emoce u jednoho nebo obou partnerů související s rozchodem mohou vést k tomu, že vzájemná klidná domluva není možná. A tím nepochybně nejvíce trpí děti. 

Rozchod partnerů s dítětem: základní doporučení

Jak ustát rozchod partnerů s dítětem? První doporučení, i když je to velmi těžké, zkuste se nehádat před vaším dítětem. Věřte, že hádky vašemu dítěti velmi ubližují. Druhé doporučení, neočerňujte před vaším dítětem druhého partnera, i když je podle vás  viníkem rozpadu vztahu. Vašemu dítěti záleží na vás obou a má vás oba rádo. Třetí doporučení, dítě potřebuje ke svému dobrému psychickému vývoji jak matku, tak otce. 

Fenomén tzv. zavrženého rodiče, kdy jeden z partnerů tak očernil toho druhého, až ho samo dítě začalo odmítat, škodí hlavně dítěti. S rodičem stejného pohlaví se dítě potřebuje identifikovat a dle zkušenosti s rodičem opačného pohlaví si vybírá svého budoucího partnera. 

Rozchod s partnerem: psychoterapie 

Individuální psychoterapie může pomoct člověku, který prožívá těžký rozchod s partnerem, toto období zvládnout, zpracovat konflikty a emoce, které jsou s tím spojené. A to se nemusí jednat ani o rozpad dlouhodobého vztahu. Konec jakéhokoliv vztahu může člověka ovlivnit natolik, že potřebuje odbornou pomoc, aby v sobě mohl nalézt odvahu zkoušet navazovat další vztahy. 

Jak ustát rozchod s partnerem někdy může představovat výzvu k tomu podívat se na hlubší souvislosti vašeho fungování ve vztazích. Partnerské vztahy nám totiž nastavují zrcadlo. Pokud se člověku rozpadlo několik dlouhodobých vztahů kvůli stejné příčině, nebo si volí stejný typ partnerů, znamená to, že je vhodné zkusit zjistit, proč tomu tak je. 

Psychoanalytická psychoterapie pomáhá najít a pochopit souvislosti fungování lidí v jejich vztazích, současných i dřívějších. Důvodů, proč lidem nevycházejí jejich partnerské vztahy tak, jak by si představovali, může být celá řada. Např. to mohou být problematické rodinné vztahy, nízké sebevědomí, dále psychická nebo finanční závislost na partnerovi.  

Rozchod s parnterem - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Rozchod s partnerem - ostatní tématické stránka

Pokud chcete předcházet rozchodu s partnerem, tak se podívejte na stránky, které se partnerským soužitím zabývají: