Jak se zbavit strachu

Jak se zbavit strachu
jak se zbavit úzkosti a strachu
jak se navždy zbavit paniky úzkosti a strachu
jak se zbavit strachu z nemoci
jak se zbavit strachu z řízení auta
jak se zbavit vnitřních strachů

Jak se zbavit strachu - význam strachu

Dle současných poznatků evoluční psychologie se ukazuje, že strach je pro lidstvo mimořádně důležitá emoce, upozorňuje totiž na hrozící nebezpečí a spouští fyziologické reakce v těle typu (fight or flight) zaútoč nebo běž. Další možnou reakcí je, že člověk pod vlivem velkého strachu doslova zamrzne. To jsou všechno přirozené reakce, které nemáme pod vědomou kontrolou, až ex post jsme schopni racionálního posouzení dané situace, tj. uvědomit si, že se jednalo o strach. 

Různých strachů a obav zažívají lidé v moderní společnosti hodně, může se jednat o strach z opuštění, či ztráty lásky partnera, strach z nemoci. Častý je také strach ze selhání u těch lidí, kteří jsou vychováváni k tomu, aby dosáhli v životě úspěchu (prestižního zaměstnání, majetku nebo peněz, sportovních výkonů, atp.). 

Jak se zbavit strachu? - je to vůbec možné?  

Jak se zcela zbavit strachu není možné, protože strach je přirozenou součástí života a našeho fungování. Strach není to samé co úzkost, ale jejich rozlišení nebývá jednoduché. Strach bývá spojený s určitým, konkrétním strachem (z něčeho nebo někoho). Naopak, když lidé prožívají úzkost, nejsou schopni říct, co konkrétně ji vyvolalo. 

Úzkost bývá často spojená s velmi nepříjemnými tělesnými reakcemi jako např. bušení srdce, třes rukou, stažení žaludku, nespavost. Toto velmi dobře znají lékaři na pohotovosti, kde vyšetřují člověka s podezřením na srdeční potíže a ukáže se, že fyzicky je naprosto v pořádku, ale že se jedná o velký strach nebo úzkost. 

Jak se zbavit strachu - psychoterapie

Problémy typu jak se zbavit úzkosti a strachu jsou v současné době velmi častou příčinou vyhledání individuální psychoterapie nebo skupinové psychoterapie. 

Jak se zbavit strachu je možné také pomocí psychoanalytická psychoterapie, kterou poskytujeme na našem pracovišti psychoterapie Praha. V průběhu individuální psychoterapie  při hledání odpovědí na otázku jak se navždy zbavit paniky úzkosti a strachu se snažíme dostat ke klientovým dávným a zapomenutým zkušenostem, zážitkům a emocím z jeho dětství nebo dospívání. 

Jak se zbavit strachu - cena psychoterapie

individuální psychoterapie 1200 Kč
jednotlivá konzultace trvá přibližně 50 minut.

Péče není běžně hrazena zdravotními pojišťovnami, s výjimkou možnosti poskytování příspěvku na psychosociální podporu VZP (dle pravidel VZP). 

Jak se zbavit úzkosti a strachu

Příčinou úzkosti, příp. panických atak často bývají situace, které v době dětství nebo dospívání lidé nedokázali zvládnout jinak než tím způsobem, že se začali před emocemi s nimi spojenými chránit a nepřipouštět si je. V bezpečném a chráněném psychoterapeutickém prostředí si tak lidé mohou začít tyto zážitky vybavovat. Cílem psychoanalytické psychoterapie je dostat tyto věci z nevědomí do vědomí, tj. uvědomit si je, odžít si emoce s nimi spojené a tímto způsobem je zpracovat.  

Na otázku jak se zbavit vnitřních strachů odpověď tedy zní, prací na sobě, což nebývá jednoduché a nějakou chvíli to trvá. Jednoduché odpovědi neexistují ani na další otázky typu jak se zbavit strachu z nemoci, jak se zbavit strachu z řízení auta nebo jak se zbavit strachu z létání. Je to velmi individuální, málokdy lze najít jednoznačnou příčinu. Nevěřte, prosím, nikomu, kdo vám slibuje rychlé způsoby řešení toho jak se zbavit strachu.

Jak se zbavit strachu - ostatní témata

V souvislosti s otázkou jak se zbavit strachu je někdy nutné se v terapii zabývat také následujícími problémy:  

V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte - Dr. Miriam Kotrusová, psychoterapeut Praha - 605 284 123