O mně

Narodila jsem se v roce 1971 na Slovensku a od roku 1991 žiji v Praze.

Vzdělání:
V roce 2002 jsem ukončila doktorské studium na Fakultě sociálních věd UK, kde v současnosti působím.

Praxe:
Psychoterapii (individuální a posléze skupinové) jsem se začala věnovat v roce 2007; absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. 
Ve své práci vycházím z přístupu psychoanalytické psychoterapie a využívám pravidelnou supervizi u supervizorů Institutu aplikované psychoanalýzy (http://www.iapsa.cz/).